Objevujeme nové cesty

Udržitelnost je velké téma dnešní doby. Neustále pracujeme na snižování uhlíkové stopy nejen vlastního fungování, ale skrze naše produkty i našich zákazníků.

Certifikujeme sebe i naše produkty a přirozeně fungujeme v souladu s normou ISO 14001 a ISO 9001.

Díky Halle udržitelně

Budoucnost naší planety nám leží na srdci, proto vyvíjíme a vyrábíme naše svítidla maximálně udržitelně. Provozovateli budovy používáním svítidel Halla zaručujeme nejlepší možné hodnocení stavby ESG. Díky nejnovějším technologiím, vyrábíme svítidla, která přispívají k tvorbě zdravého prostředí uživatele.

Ekologické smýšlení

ESG klientům

Provozovateli budovy používáním svítidel Halla zaručujeme nejlepší možné hodnocení stavby ESG.

Vyrábíme svítidla, která díky nejnovějším technologiím přispívají k tvorbě zdravého prostředí člověka. Využívají principu Human Centric Lighting a napomáhají tak vytvořit prostor, ve kterém je příjemně a především zdravě v souladu s cirkadiánními rytmy.

Reference z projektu The Northcliffe House London:

  • Modernizace dopadla na jedničku, zrekonstruovaná budova snadno splnila podmínky stanovené RIBA (Královský institut britských architektů) ve své 2030 Climate Challenge. Tím, že byla zachována konstrukce a fasáda a zároveň byla rekonstrukcí změněna konfigurace, podařilo se dosáhnout maximálního snížení emise uhlíku a dosáhnout vysoce udržitelných akreditací BREEAM Outstanding a WELL Enabled. Takového hodnocení jako The Northcliffe House dosahuje méně než 1 % všech projektů ve Velké Británii.
  • Více o projektu si přečtěte v naší case study.

Produkty certifikované EPD

Certifikaci EPD vnímáme jako příležitost ke zlepšení kvality našich výrobků ve všech fázích jejich životního cyklu. Sledujeme uhlíkovou stopu při vývoji a výrobě, stejně jako při uvádění na trh, používání a likvidaci nebo recyklaci našich svítidel. Postupně certifikujeme všechny hlavní skupiny výrobků v našem portfoliu.

Další povinné produktové certifikace

Jako výrobce svítidel - tedy produktů spotřebovávající elektrickou energii - jsme povinni prokazovat mnoho dalšího.

  • Naše svítidla jsou přihlášena do EPREL - tedy databáze světelných zdrojů.
  • Naše svítidla jsou licencována ENEC - označující shodu výrobku s evropskými normami EN pro elektrickou bezpečnost výrobků.
  • Splňujeme nařízení Komise (EU) 2017/1369 - podle kterého jsou všechna naše svítidla opatřena energetickými štítky.

Halla ESG certifikace

Udržitelnost pro nás není jen komunikační téma a byrokratická povinnost, ale především nezbytný způsob fungování firmy.

Ačkoli prozatím nejsme povinní se prokazovat ESG certifikátem, na jeho reportu a především jeho naplnění aktivně pracujeme. V blízké budoucnosti budem mít report k dipozici. Pokud byste do něj rádi nahlédli, kontaktujte nás na marketing@halla.cz .

Již brzy budete moci stáhnout certifikát ESG