Hubhub

Realizace: 2020
Typ prostoru: Kanceláře

Použité osvětlení

Závěr

Grafika dotváří inspirativní prostředí a odkazuje se na české výrobky, hledají originalitu a motivaci pro nově vznikající startupy. Nároží, celoplošné stěny a místa setkávání jsou osvěžena drobnými hravými prvky jako popisovatelné stěny nebo kancelářskými dopravními prostředky (skateboard, koloběžka). Volné stěny jsou věnovány místním umělcům, nápadům vycházejícím z řad členů Hubhub.