Vodafone
Česko

Vodafone

Realizace: 2011
Architekt: Architekt: IOSTUDIO
Typ prostoru: Showroomy