Za dveřmi výrobního areálu Halla

Jako ryze česká výrobní firma vlastníme a provozujeme výrobní areál v Novém Městě nad Metují.

Halla_svetelna_laborator

Původní budovy slavné Přibylovy tkalcovny z roku 1892 jsme v roce 2009 kompletně zrekonstruovali na moderní výrobu. V roce 2015 jsme otevřeli i vlastní termální a světelnou laboratoř.

Celkově v Novém Městě pracuje 120 zaměstnanců v odděleních vývoje, nákupu, plánování, technologie, skladu a výroby.

Zveme vás na virtuální prohlídku v našem videu a naši obchodní zástupci vás velmi rádi naší výrobou provedou. V případě zájmu o návštěvu našeho výrobního areálu nás kontaktujte na emailu marketing@halla.cz

 

CO VŠE SE DĚJE ZA DVEŘMI?

 

Výroba a sklady

Samotná výroba je rozdělena na mechanickou a kompletační dílnu.      

Na mechanické dílně probíhá výroba polotovarů specifických pro svítidla HALLA. Na speciálních strojích zde probíhá řezání profilů, zakružování rámečků, vysekávání z plechu na stroji Trumatic, ohraňování, sváření či frézování na CNC.

V kompletační dílně pak dochází k samotné kompletaci svítidel. K montáži, zapojování komponentů, ozkoušení, měření, i balení.

Samostatnou část pak tvoří sklad, zrekonstruovaný z hlavní budovy staré textilky. Sklad má rozlohu 3500 m2 a 3400 paletových míst v regálech vysokých 6m. Skladujeme zde 4200 druhů zboží.

Pro řízení skladu používáme on-line mobilní terminály a denně expedujeme kolem 30 - 50 zakázek.

 

Vývojová laboratoř

Pro vývoj svítidel je nezbytné jejich termální i optické měření, které probíhá ve vývojové laboratoři.

Stěžejními prostory laboratoře jsou černá místnost s goniofotometrem a kulovým integrátorem a teplotní bezprůvanová komora. Součástí je také snížený strop pro vestavbu a testování svítidel.

Černá místnost

Nejdůležitější částí laboratoře je černá místnost s goniofotometrem a kulovým integrátorem. Samotná černá laboratoř je tvořena 5 místnostmi. Jedna z nich je využita pro klimatizační zařízení, neboť teplota okolí v průběhu měření nesmí kolísat o více než 1 °C a je udržovaná na hodnotě 25°C. Přes ostatní čtyři místnosti putuje světlo vyzářené při měření až do snímače v poslední z nich. Díky černé barvě laboratoře nedochází k žádným parazitním odrazům a světlo vyzářené při měření tak dorazí do snímače v co nejpřesnější kvalitě.

Goniofotometr

Goniofotometr slouží k měření vyzařovací charakteristiky svítidla, tedy rozložení světelného toku do prostoru. Naměřené křivky se předávají zákazníkům, architektům a projektantům osvětlení ve formě dat pro výpočetní program DIALux. Ti při návrhu osvětlovací soustavy použijí data k přesnému výpočtu umělého osvětlení.

Svítidlo je během měření umístěno v pracovní pozici a otáčí se kolem osy zrcadla. Svazek paprsků ze svítidla je zrcadlem odražen do detektoru, který snímá množství světla vyzařovaného v daném úhlu. Postupným proměřením množství světla vyzářeného svítidlem do jednotlivých směrů dostaneme jeho rozložení do celého prostoru.

Technické údaje:

  •  vzdálenost zrcadlo – detektor: 16m
  • hmotnost zařízení: 2000kg
  • přesnost měření 4%
  • svítidlo se měří po ustálení teplot. Před měřením se zahřívá 30 minut.
  • doba měření: 45 minut přímo/nepřímé svítidlo (vyzařující dolů i nahoru), 25 minut přímé svítidlo (vyzařující pouze dolů)

Kulový integrátor/ velký a malý

Kulový integrátor je fotometrický laboratorní měřicí přístroj ve tvaru duté koule. Její vnitřní nátěr je bílý, rozptylný s vysokou odrazností a barevně neselektivní. Měřený vzorek se umístí do jejího středu. Kulový integrátor je vybaven otvorem pro fotočlánek, který je umístěn za vnitřní clonou pro zamezení přímého osvětlení od měřeného zdroje (svítidla).

Výstupní data jsou zpracována v ovládacím softwaru s uložením do přehledného protokolu.

Větší kulový integrátor o průměru 2 m slouží k měření celých svítidel i samotných světelných zdrojů. Menší, o průměru 30 cm se používá k měření LED čipů a malých světelných zdrojů.

Vzorek se měří po ustálení teplot, samotný test trvá 10 sekund.

Kulový integrátor souží k měření:

  • světelného toku světelných zdrojů a svítidel a účinnosti svítidel
  •  indexu podání barev Ra (jak dobře lidské oko rozeznává barvy)
  • teploty chromatičnosti (teplý / studený odstín bílé barvy)
  • měrného výkonu lm/W (účinnost přeměny elektrické energie na světlo)

 

Termokomora

Termokomora, správným označením teplotní bezprůvanová komora, umožňuje měřit termální management svítidel až do rozměru jeden metr. Svítidla jsou zde měřena při ustálené teplotě s maximální odchylkou jeden stupeň Celsia. Dle normy je hodnota v místnosti určena na 25°C, my si však tyto podmínky úmyslně zhoršujeme a v teplotní bezprůvanové komoře měříme při teplotě 30°C. Na základě vzniklého vyhodnocení je možné prohlásit, zda je svítidlo způsobilé k provozu či nikoliv. Obvyklá doba našeho měření je 12 až 24 hodin. Dle normy je stanovena základní podmínka, která hovoří o minimálně 1 hodině, kdy se měřené teploty ustálí a nemění se.

Laboratoř HALLA vykazuje velmi nízkou hodnotu odchylky měření, která se pohybuje okolo 4 %.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru. Buďte informováni o novinkách, akcích, které pořádáme nebo na kterých nás můžete zastihnout nebo se dozvědět, co právě připravujeme.